PAL script: Categorie mp3 laden/vernieuwen

Hierbij een voorbeeld voor PAL script voor SAM Broadcaster die een categorie: opschoont, vernieuwd en songs toevoegt. Dit in een bepaalde directory op de stream pc. Dit script start je tijdens opstarten en wordt weer na 3 uur uitgevoerd. Uiteraard moet deze directory wel bestaan.  Dit script kan je ook gebruiken voor jingles, commercials of een programma’s te verniewen/laden.

Code:

PAL.Loop := True;
PAL.LockExecution;
CAT[‘nieuw’].Clear;
DIR[‘C:\sam\muziek\nieuw’].Rescan;
CAT[‘nieuw’].AddDir(‘C:\sam\muziek\nieuw’,True,ipBottom);
PAL.UnlockExecution;
PAL.WaitForTime(‘+3:00:00’);

Einde code

  1. Open kladblok
  2. Code hierboven kopieeren
  3. Aanpassen naar eigen situatie dus : categorie naam (nieuw) 2x veranderen en directorie locatie veranderen 2x.
  4. Ga naar bestand > opslaan als > Tik in “renew.pal” als de bestandsnaam
  5. Ga naar bestandtype en klik aan “Alle bestanden”
  6. Opslaan
  7. Sam Broadcaster openen, en ga naar PAL scripts venster
  8. Klik op plusje (+) “toevoegen”  en zoek en laad de pal script

That’s all!